สมัครสมาชิก

หากสมัครเพื่อทำการฝากด้วยเบอร์ Truewallet ชื่อ-นามสกุลของ Truewallet และบัญชีธนาคารที่สมัครต้องตรงกัน

(รหัสประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เเละตัวเลข รวมกัน 8 ตัวอักษรขึ้นไป)

ชื่อ-นามสกุลของบัญชีธนาคารต้องตรงกับที่กรอกมา (ใช้ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยเท่านั้น) *ยกเว้นกรณีลูกค้าต่างชาติใช้ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับบัญชีธนาคารได้ค่ะ